METHODIEKEN

Reversiemethode


De Reversie Methode die ontwikkeld is door Sylvia Leegwater, wat staat voor het terugdraaien van de tijd. Kinderen reageren op veel onbewuste signalen van de ouders, die zij op doeltreffende wijze spiegelen. Wanneer jij je hiervan bewust ben, dan start het begin van de verandering die nodig is om je kind te laten groeien.

Wij willen het allemaal zo goed mogelijk voor onze kinderen. We willen ze behouden voor fouten, beschermen tegen teleurstellingen en voorkomen dat ze pijn hebben. Dat dit niet altijd mogelijk is, wordt in de praktijk al snel duidelijk.

We zien dat onze kinderen juist dat gedrag vertonen of juist tegen die ervaring aanlopen waartegen wij ze hadden willen beschermen. Sommige ervaringen of gedragingen herkennen we omdat we bekend zijn met ons gedrag en ervaringen.

Andere gedragingen herkennen we juist helemaal niet, omdat we zelf precies het tegenovergestelde gedrag laten zien. Omdat kinderen primair reageren op gedragingen uit hun omgeving, laten ze ons met hun gedrag een stukje van onszelf zien.

Kinderen zijn dan net spiegels, maar soms zijn wij ons hier niet van bewust. De Reversie Methode gaat terug naar dat deel van jou dat gespiegeld wordt door je kind. Door hier verandering in aan te brengen, veranderd het kind vanzelf mee.

De Reversie Methode is een geweldig instrument om los te komen van je verleden, zodat de geschiedenis ook echt de geschiedenis blijft en jij samen met je kind kan groeien en van elkaar kan genieten.

Enneagram


Het enneagram is een eeuwen oud model dat bestaat uit 9 verschillende manieren waarop wij ons kunnen beschermen tegen de buitenwereld. Vaak is zo’n bescherming al van jongs af aan aanwezig en hebben wij het zo goed ontwikkeld, dat het een onderdeel van ons karakter is geworden.

Het enneagram gaat ervan uit dat door conditioneringen en omstandigheden mensen in hun levensloop een andere enneagramtype aannemen om met een situatie om te kunnen gaan Bijvoorbeeld wanneer er iets heftigs gebeurd waardoor handelen volgens je originele karakterstructuur onvoldoende is . Wanneer het enneatypisch gedrag niet overeenkomst met het type dat jij in wezen bent, kan dit leiden tot problemen op persoonlijk gebeid maar ook in relaties of in je werk.

Door middel van het enneagram word je bewust welk gedrag jij je eigen hebt gemaakt om  met moeilijke of traumatische gebeurtenissen om te gaan.Het eigenlijke zelf is dan verdrongen geraakt en iemand handelt niet meer van uit het authentiek zelf. Dit psychologisch model geeft je inzichten in je gedrag en drijfveren waardoor je meer in je kracht en essentie komt.

Emotionele Psychologie


Emotioneel evenwicht houdt in dat lichaam en geest volkomen in balans zijn en de energie in het lichaam vrij kan stromen. Oude onverwerkte emoties kunnen het energie systeem blokkeren. Emoties die niet of niet goed verwerkt zijn, vormen een blokkade in lichaam. Deze blokkades kunnen wij terugvinden op bepaalde punten in de energiebanen van het lichaam. Met behulp van spiertesten en het activeren van de acupressuurpunten kan de energie in de meridianen weer gaan stromen en verdwijnt de klacht.

Nine Star Ki gebaseerd op de 5 elementen

Door de5 elementen- water, hout, vuur, aarde en metaal – op de juiste manier te activeren, wordt jouw energiehuishouding op een positieve manier beïnvloed.Het gaat hier vooral om de relatie met jezelf energiek en stromend te krijgen en te houden.

De 5 elementenleer heeft als uitgangspunt jouw vitaliteit, jouw welzijnsgevoel en het lekker in je vel gevoel te activeren door alle aspecten die jouw energiehuishouding bepalen positief te beïnvloeden.

De 5 elementen persoonlijke cyclus en karakteranalyse geeft een beeld van jouw leer- en ontwikkelingspunten. Aan de hand van jouw geboortedatum worden je persoonlijke drie basiselementen berekend. Deze drie elementen vertellen iets over je kwaliteiten en de eigenschappen die je van nature al in je hebt.  De missende elementen geven inzicht in de punten die je dient te ontwikkelen, je levenslessen. Hier zitten dan ook vaak je blokkades. Door deze op te heffen en op de juiste manier te activeren, activeer jij ook je levensenergie.

De Nine Star ki is oa toe te passen bij Feng Shui huisinrichting, voeding en ontspanning.

Feng Shui


Feng Shui huisinrichting is van oorsprong een Chinese geneeswijze en gaat over het harmoniseren van de relatie van de mens met zijn omgeving. “ Zoals je huis is, zo  ben jij”. Bij Feng Shui gaan we ervan uit dat iedere verandering in de ruimtes om je heen – naast een verandering in de omgevingsenergie – ook in verandering in jezelf voortbrengt. Het huis is als het ware een spiegel voor jezelf. Het huis optimaal inrichten – zorgt voor een gezonde externe energiestroom in jouw directe omgeving en daarmee voor interne rust en evenwicht en bevordert daarmee de vitaliteit.